Hjelp, krykkjene kommer – nå pakkes fylkeshuset inn i nett

foto