Klager på parkering langs skolevei – barn må ut i veien for å komme fram