Kommunen sa ja til moské i denne blokka – nå vil sameiet gjøre om på vedtaket, og har levert formell klage