Prøveprosjekt som skal åpne for mer «samisk kulturkjøring» i utmarka. Sametinget inn med 500.000 kroner