Denne drosjeparkeringen skaper problemer for buss og øvrig trafikk