Reineier Reiulf Aleksandersen opererte armen i fjor og har ikke kunnet kjøre skuter på lenge. Mandag tok han seg sin første tur opp på Rødfjell siden desember i fjor og fikk se at arbeidet med vindmølleparken var i full sving.

– Jeg fikk sjokk da jeg kom opp dit og så hvor langt de var kommet i arbeidet og hvor forferdelig det så ut, sier Aleksandersen.

Befaring på onsdag

Torkjell Andersen, avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og på Svalbard, bekrefter observasjonene gjort av Reiulf Aleksandersen. Andersen sier at Mattilsynet har levert en innsigelse til NVE tidligere hvor det blir påpekt at det er særdeles uheldig at man har anleggsvirksomhet i et området som er nedslagsfelt for drikkevann.

– Vi har vært på befaring og sett at det har gått litt masser, noe som kan påvirke drikkevannet. Vi har imidlertid ingen myndighet overfor utbygger, det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal sikre at arbeidet som gjøres ikke påvirker drikkevannet, sier Andersen.

Ballspill

NVE tar imot ballen på sin banehalvdel, men sparker den rett tilbake igjen til Mattilsynet.

– Vi kan ikke se at det var noen trussel for drikkevannet der ute, men vi er ikke eksperter på området så det der må jeg overlate til Mattilsynet. Hvis de synes det ser mistenkelig ut, så får vi avvente en rapport fra dem. Hvis den kommer så er det vår jobb å ta rapporten til etterretning og gi beskjed videre til utbygger, sier Trond Blomlie, i Seksjon for miljøtilsyn i NVE.

Torkjell Andersen i Mattilsynet reagerer på NVEs svar om rollefordeling i saken:

– Det er en litt spesiell uttalelse i og med at utbygger har fått konsesjon for arbeidet av NVE og da er det NVE som skal følge opp.

– Men NVE sparker ballen tilbake til dere?

– Hvis NVE peker på oss så må vi ta et møte, fordi da har vi ulik oppfatning av ansvarsfordeling, avslutter Andersen.

– Beklagelig

Tor Bjarne Olsson, presseansvarlig i Risa, vil ikke si så mye om saken.

– Det er selvsagt beklagelig at det har gått masser i et vann, men det var en minimal hendelse og det er allerede ryddet opp i. Dette har vi gjort i samråd med NVE. Risa har nulltoleranse for utslipp til ytre miljø, sier Olsson.