Regjeringa har ryddet i parkeringsbransjen, og har ifølge seg selv gjort regelverket enklere og mer brukervennlig.

1. januar 2017 trer de nye parkeringsvedtektene i kraft over hele landet, og Tromsø parkering har trukket fram noen punkter de mener er ekstra viktige i det nye regelverket:

Bøter

* Dagens tilleggsavgift og kontrollavgift fjernes, og erstattes med en felles Kontrollsanksjon. Denne er fastsatt til kr 300,-, 600,- og 900,- basert på overtredelse. Kort oppsummert vil det være: 300 for overtredelse på parkering for kunde/gjest/besøkende (brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser, eller reserverte plasser), 600 normalsanksjon for andre overtredelser (utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis o.l.) og 900 for overtredelse av vilkårene på p-plass for forflytningshemmede, samt når man bryter trafikkreglene (eks. parkerer på fortau, i kryss).

* Dersom man får en kontrollsanksjon på en avgiftsplass og lar bilen stå kan parkeringsselskapet, i tillegg til å eventuelt fjerne bilen, skrive en summert kontrollsanksjon for hele tiden bilen har stått parkert.

- Satsene på parkeringsbøtene er endret, noen vil gå opp og andre ned. Det er nok den endringen i vedtektene som folk vil merke best, mener fagsjef i Tromsø parkering, Tore Bentzen.

- De offentlige parkeringsbøtene har i mange år vært uforandret på 300 og 500 kroner, mens det på private områder har vært uregulert. Nå vil alle takster bestemmes sentralt.

Forflytningshemmede

Videre trekker Tromsø parkering fram følgende punkter:

* På alle områder hvor det tilbys parkering for allmennheten skal det settes av plasser for forflytningshemmede, men tilbyder plikter likevel ikke å sette av mer enn 4% av plassene (overgangsordning ut 2017). På avgiftsplasser på offentlig ferdselsåre vil det fortsatt være betalingsfritak og uten tidsbegrensning (frem til 1.1.21). Utenfor offentlig ferdselsåre vil det være opp til tilbyder om det skal være gratis eller ikke, og forflytningshemmede får dobbel tid av makstiden på de plassene som har dette (fram til 1.1.21). Dersom forflytningshemmede ikke er unntatt betaling skal dette opplyses på skilt.

* Alle plasser reservert for forflytningshemmede, uavhengig av type skilt, kommer inn under kontrollsanksjonen på kr 900,-. Disse er ekstra strengt regulert med tanke på fjerning av biler som parkerer uten gyldig tillatelse, samt at det ikke lenger er tillatt å drive av- og pålessing på slike plasser.

- Bevegelseshemmede er en gruppe som man bør ta særskilt hensyn til og reservere plasser til, slik at de kommer seg fram. Dette har det vært syndet mye mot. Tidligere har man også hatt anledning til å stille seg på en parkeringsplass reservert for bevegelseshemmede for å laste av, men nå blir det totalt stansforbud på disse plassene. Det er et signal både i Tromsø og ellers i landet om at dette er plasser man skal holde seg unna, sier Bentzen.

Elbil

Om elbil-parkering minner Tromsø parkering på følgende regler:

* På alle områder hvor det tilbys parkering for allmenheten skal det settes av ladepunkter for ladbar motorvogn, men tilbyder plikter likevel ikke å sette av mer enn 6% av plassene (overgangsordning ut 2017).

*Som et utgangspunkt fjernes betalingsfritaket for elbiler på avgiftsplasser på offentlig ferdselsåre, men det vil være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvorvidt det fortsatt skal være betalingsfritak. I så fall må dette fremkomme på skiltene. Det vil være opp til enhver kommune/grunneier/tilbyder hvorvidt det skal betales for strømmen.

- Dette er nok noe en del bilister vil merke. Tidligere har jo elbiler vært fritatt fra parkeringsavgift, men nå må de betale. Departementet har åpnet for at den enkelte kommune kan frita elbilistene, men det er ikke gjort noe vedtak på dette i Tromsø kommune, sier Bentzen.

Regelverk

* For de som driver med parkeringskontroll skal en del krav oppfylles. I praksis har ikke dette noen betydning for de som parkerer, men det hindrer at «hvem som helst» kan drive parkeringskontroll.

* Alle parkeringsområder åpen for allmenheten skal legges inn i et register hos Statens Vegvesen.

- Bilistene vil merke at en av hovedgrunne til endringen i regelverket er at man skal kunne holde seg til ett regelverk. Bransjen blir på den måten renere, sier Bentzen.

Han håper folk får med seg de nye reglene, men sier at man vil begynne litt mykt i januar.

- Vi vil nok begynne med å gi advarsler. Det viktigste er at folk får med seg regelendringene, sier han.