Henviser til en sak i avisen iTromsø 12. mai, der det ble foretatt et intervju av naprapat Anna MacDougall om «mamma-mage- trening». Vi i faggruppen for kvinnehelse ønsker å komme med et motsvar på innholdet i dette intervjuet.

1. Denne separasjonen i magemusklene som Anna MacDougall henviser til kalles rectus diastase og rammer omkring 30 prosent av kvinner etter en fødsel. Noen kvinner har en liten åpning mellom bukmusklene mens andre har større åpning. Dette er noe fysioterapeuter har jobbet med i årevis og som er innbakt i vår grunnutdanning som en del av barselomsorgen, så dette er ikke et nytt fenomen, slik det innledes med i intervjuet. Dessverre er forholdet mellom rektus diastase og ryggproblemer, bekkenproblemer eller lekkasje/prolaps fra bekkenbunnen lite kjent. Det vil si at vi kan ikke si noe om at kvinner med denne separasjonen i magemusklene har eller får nevnte problemer, noe innlegget dessverre bærer preg av.

2. Når det gjelder opptrening etter fødsel er det helt klart viktig å trene opp rygg, mage og bekkenbunn spesielt og påse at det ikke «buler ut» i magen. Men hvilke øvelser som er best er det imidlertid lite dokumentasjon på. Det som oftest ligger til grunn for anbefalinger her er erfaring på enkeltpasienter og små og dårlige studier. Det vil si at per nå mener vi i faggruppen for kvinnehelse at vi ikke kan gå ut å anbefale øvelser og markedsføre et produkt som kan redusere eller ta bort «mamma-magen».

Det er flere studier i gang nå som ser på risikofaktorer som rygg, bekkenplager, svakhet i bekkenbunnen, lekkasje og underlivsprolaps og en treningsstudie som undersøker effekt av styrketrening på magemusklene etter fødsel. Vi håper resultater fra disse studiene kan bidra positivt inn i barselomsorgen til kvinner. Faggruppen for kvinnehelse er også i gang med å planlegge et nordisk symposium der nettopp denne problemstillingen blir belyst med ny og oppdatert forskning fra verdensledere innen dette feltet.