Storelva: Byrådet har fremmet sak om bygging av en ny flerbrukshall på Storelva. Hallen skal ha flere funksjoner - det skal være mulighet til å drive med omtrent alle slags ulike idretter i den og den vil ha tribuneanlegg. I tillegg skal hallen romme en fritidsklubb for ungdom, samt en biblioteksfilial.

– I tillegg vil det være mulighet for utleie, slik at hallen skal kunne fungere som et bydelshus der man for eksempel kan arrangere konfirmasjoner og liknende, forteller byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H).

Les også: Kvaløya får ny flerbrukshall.

70 mill

All gymnastikkundervisningen på Storelva skole skal gjennomføres i den nye hallen.

– Hallen er budsjettert å koste rundt 70 millioner kroner, og skal bli like stor som Storelvahallen. Dette tror vi blir et løft for miljøet på Storelva og på Kvaløya generelt - en bydel som er i vekst, sier Hilmarsen.

Det var i november 2013 at byrådet først avslørte planene om en ny flerbrukshall på Storelva. Da var ambisjonen at hallen skulle stå ferdig allerede i løpet av 2015, og at den skulle koste rundt 35 millioner kroner.

I juli 2014 kom derimot nyheten om at hallen ble utsatt - og nå ser byrådet for seg en oppstart i løpet av året, og en ferdigstillelse i løpet av første halvdel av 2017.

– Vi har kvalitetssikret planene økonomisk, og ekstrafunksjonene vi får i flerbrukshallen er med på at vi sparer penger, og får inntekter, legger finansbyråd Jonas Stein (V) til.

Les også: Vil ha bibliotek på Kvaløysletta.

Sosial infrastruktur

Innsparingen skjer ved at fritidsklubben flyttes fra leielokaler på Slettaelva og inn i den nye hallen og at biblioteksfilialen på Brensholmen flyttes inn i hallen og erstattes av bokbuss. Inntekter vil kommunen ha muligheter til å få ved lokalutleie til arrangementer.

– Nå bygger vi den sosiale infrastrukturen på Kvaløya. Denne hallen gir muligheter til en bedre hverdag på Kvaløya, mener Stein.

Marius Storli er leder for FAU på Storelva skole. Han er utrolig glad for at hallen endelig blir en realitet.

– Vi har jobbet for å få bygget en gymsale til Storelva. Nå er vi bare glad, sier han.

Les også: Byrådet lovet ny hall - utsetter prosjektet.

Det psykososiale miljøet

Også Veronika Løveng Hansen, styremedlem i Kvaløya Sportsklubb (KSK) setter pris på den nye hallen.

– Denne hallen gir muligheter til å drive med andre idretter enn ski og fotball her på Kvaløya. I tillegg tror jeg en ungdomsklubb er kjempeviktig for det psykososiale miljøet her, sier hun.

Hallen skal legges like ovenfor Storelvahallen, og det er også planlagt inn en rulleskiløype. Planene skal endelig godkjennes i kommunestyret 27.mai, og skal deretter ut på anbud.

– Dette blir et møtested for ungdommer fra hele Kvaløya, og jeg tror det vil virke forebyggende mot rus og mot frafall fra idrett, sier elevrådsleder ved Kvaløya vgs, Sebastian Henriksen (17).

– Det er jo allerede en ungdomsklubb på Slettaelva, men det blir fint å samle alt på ett sted, mener han.

Les også: Ny Storelva-hall i rute.

Viktig

Ingrid Marie Kielland, ordførerkandidat for SV, er fornøyd med at hallen blir en realitet.

– Dette var to ting som SV gikk til valg på for fire år siden: å få på plass gymsal på Storelva skole og å få bibliotek på Kvaløya. Dette er viktige saker for folk på Kvaløya, sier hun.