Tradisjonelt sett har julegrana blitt tent på Stortorget første søndag i advent, men i år er det populære arrangementet flyttet en dag fram. Dermed blir julegrana tent lørdag 28. november istedenfor søndag 29. november. Dette har blant annet skapt mye debatt under Facebook-arrangementet.

– Pisslei

Nå tar Kristine Larsen, regionleder for Handel og Kontor i Nord-Norge, også til orde. Hun mener at grana nå skal tennes på lørdag er en uheldig utvikling.

– Jeg er pisslei. Argumentet deres er at det er flere folk i byen på en lørdag, men dette går utover mange av dem som jobber i service-bransjen. Det er klart dem og deres barn også vil ha med seg julegrantenningen, sier Larsen,

– Rører sjela

Videre påpeker hun at hun ikke er imot at næringen i sentrum skal blomstre, men hun ønsker ikke at det skal gå på bekostning av juletradisjonen.

– Vi har hele året å handle på. Dette er en tradisjon og noe barn ønsker å få med seg. Vi må stille noen verdispørsmål; skal vi virkelig knytte hele samfunnet opp mot handling, spør hun.

Julegrantenningen er et samarbeidsprosjekt mellom Frelsesarmeen, Tromsø kommune og Sentrumsforeningen. Larsen forteller at hun vil sende dem informasjon om deres syn på saken.

– Dette er noe som rører sjela til tromsøværinger. Første søndag i advent er den dagen man tenner grana, ferdig snakka, sier hun.

– Flere kan være med

Lena Gustavsen Nymark, leder i Sentrumsforeningen, forteller at det har vært flere som faktisk har etterspurt at arrangementet skulle legges til lørdagen.

– En av grunnene til at vi ønsker å ha tenningen på lørdag er fordi flere kan være med. Vi legger opp til at man kan tilbringe en hel dag i sentrum, for så å avslutte med selve julegrantenningen, sier hun.

– Det er helt klart mange følelser involvert. Dette er et prøveprosjekt vi skal evaluere i etterkant sammen med kommunen og Frelsesarmeen, sier hun.

Gustavsen Nymark forklarer at det er flere byer som faktisk tenner julegrana tidligere enn første søndag i advent.

– Det har kommet mange reaksjoner på flyttingen av tenningen, men det er ikke bare negative tilbakemeldinger, men også positive. Formen på arrangementet blir det samme og vi ønsker å skape en flott dag for alle, sier hun.

foto
KRITISK: Kristine Larsen, leder for Troms Handel og kontor, mener det at julegrantenningen i år er flyttet til lørdagen går ut over dem som jobber i service-bransjen. Foto: Tom Benjaminsen