foto
SATSER: Kvæfjordbøndene Kjetil og Willy Wold har investert drøyt 30 millioner kroner på gården de driver i lag i Kvæfjord. Kjetils samboer Kathrine Jansdatter Johnsen er og med på gårdsdriften. Foto: Jan Harald Tomassen

Satser titalls millioner der flest har gitt opp