Rødt mener ordførerens økonomiske evner svikter: – Man kan ikke budsjettere med usikre inntekter

foto