Ordføreren har mer enn dobbelt så stor formue som resten av kommunestyret til sammen

foto