Frykter forsøpling, villcamping og manglende trafikksikkerhet etter fjerning av parkeringsforbud

Dette området var tidligere stengt for parkering, men etter nyttår ble forbudsskiltene fjernet. Nå er det mange som bruker stikkeveien ved fiskehjellene som langtidsparkering. Foto: Ronald Johansen / iTromsø