Føler seg ekskludert fra studiene etter innføring av p-avgift på handikapp-plassene. Nå snur UiT

Jusstudent Mathias Halvorsen sitter i rullestol og er avhengig av transport til og fra universitetet. Han kritiserer UiT for innføring av parkeringsavgift på handikap-parkeringsplassene. Foto: Kjetil Vik