Det er først og fremst naboene til den nye skytebanen som reagerer på å utvide dagens skytebane. En av dem, Anders Christensen, etterlyser helsemyndighetenes vurdering av skytebanestøyen de allerede har vært utsatt for i årevis.

Ekko og refleksstøy

– Den helsemessige belastningen vil utvilsomt øke betydelig ved utvidet bruk av skytebanen, selv etter støyskjermende tiltak. Det er nødvendig å innhente uttalelse fra offentlige helsemyndigheter før endelig vedtak i kommunestyret, skriver han i sin uttalelse.

Han er opptatt av langtidsvirkningene av såkalt lavstøy på helsa under de spesielle topografiske forholdene i Kjoselvdalen.

– Dalen er formet som en parabol hvor lyden av skudd forsterkes og sendes til bebyggelsen. Man får en ekkoeffekt i tillegg til refleksstøyen som gjør det plagsomt for folk på fritida. Det kan være helseskadelig og gi helseskader på sikt, sier Christensen til iTromsø.

Viktig debatt

Ordfører Kristin Røymo er ikke overrasket over at støy trekkes fram som et stort problem.

– Støy er den største utfordringen og noe alle er bekymra for. Det er viktig at det blir debatt om det, at bekymringene kommer fram og at svarene på hvordan vi løser støyproblemet holder god nok kvalitet, sier Røymo.

Reguleringssjef Erik Eidesen er ikke overrasket over mengden høringsuttalelser, heller ikke at støy går igjen.

– 43 merknader er ingen overraskelse. Dersom det har vært mangelfull dialog med kommuneoverlegen, må vi vurdere hvilken kartlegging som må gjøres, sier Erik Eidesen.

Tar mer tid

Fylkesmannen i Troms fremmer i sin høringsuttalelse innsigelse til skytebaneplanene på grunn av mangelfulle bestemmelser som støy og forurensning.

– Etter en totalvurdering har vi ikke merknader til selve utvidelsen av skytebanen i Kjoselvdalen, tross negative virkninger særlig for friluftslivet i området. Vi har faglige merknader til temaene naturmangfold og friluftsliv som vi ber om at blir fulgt opp i det videre arbeid med planen, heter det i Fylkesmannen uttalelse.

– Innsigelsene betyr at vi må gå noen ekstra runder og tar av erfaring lengre tid enn behandling av merknader. Generelt sett er alle merknader løsbare, det vil bare kreve mer tid og penger, eventuelt at det kan løses gjennom andre forhold enn en reguleringsplan. Både støy og forurensning har vært utredet. Selv om støyen dempes, vil den oppleves som ubehagelig, selv om det ikke er skadelig, sier Eidesen.

Vanskelig sak

Det er planlegger Eivind Holmvik hos avdeling for byutvikling som har oversikt over de innkomne høringsuttalelsene. Han er klar over at skytebanesaken er en betent sak som har vært utredet i mange år.

– Prosess rundt en skytebane i nærheten av Tromsø har pågått over lang tid, også før det ble besluttet at det skulle startes en reguleringsprosess rundt utvidelsen av anlegget i Kjoselvdalen. Det er en spesiell sak, så vi forventet merknader. 43 innkomne merknader er mer enn jeg normalt opplever i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplaner, sier Holmvik.

I forbindelse med å finne et egnet område for et samlet skytebaneanlegg har 30 ulike lokaliteter vært sondert og vurdert.

– Alle er problematiske. Skytebane er svært vanskelig å plassere. Fordelen med Kjoselvdalen er at det er snakk om utvidelse og ikke introduksjon av noe nytt, sier Eidesen.

Nå starter arbeidet med å gå gjennom alle merknadene og lage en sak for politisk behandling.

– Alle merknadene vil bli individuelt behandlet, så får vi se hvordan de håndteres, sier Holmvik.

skytebaneanlegg: Den nye skytebanen skal ifølge planforslaget bestå av bane for leirdueskyting, 100- og 200-metersbaner for rifleskyting, 25- og 5-metersbaner for pistolskyting, 100-metersbane for løpene elg, klubbhus, støy- og sikkerhetsvoller og støyvegger. Illustrasjon: Rieber Prosjekt AS Foto: IBM Utdanningssenter
utvidelse: Eksisterende skyteanlegg i Kjoselvdalen skal ifølge planforslaget utbedres og moderniseres. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen