Ber de voksne holde kjeft under 17. maifeiringen

VÆR STILLE OG VIS HENSYN: Tromsøs 17. maikomité oppfordrer alle som deltar i feiringen om ikke å snakke høyt når det holdes taler og appeller. Foran: Eva Lokkersen Stenvold, fra venstre bak: Bente Holtan Openshaw, Tom Strøm, Jack Arne Giæver Nilsen, Ingar Wasbotten og Tor Kjelsberg. Foto: Ronald Johansen / iTromsø