Det er også et ønske at det gjennomføres en ny utredning av Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen i sammenheng med byggingen av E8.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Tromsø i dag for å bringe nyheten om at nye E8 er kommet inn i Nasjonal transportplan (Ntp) og at veien vil bli realisert i første del av planperioden.

Det betyr at dersom reguleringsplanen blir godkjent av kommunestyret kan arbeidet settes i gang allerede i høst.

Beregnet byggetid er ca tre år.