Thompson gikk lørdag om bord på skipet ”Esperanza”, eller ”håp” som det oversettes til norsk. Med seg på turen har hun datteren Gaia Wise (14) og i løpet av den ukeslange ferden skal hun blant annet sove i en fangstmannshytte, rydde plastavfall fra strendene og studere isnivået på breene i området.

- Arktis varmes opp raskere enn noe annet sted, og det er ikke bare et isbjørn-problem. Det påvirker været så langt unna som India, mens stigende havnivåer ødelegger for folk over hele verden, sa skuespilleren til NRK.

"Save The Arctic"

Turen er arrangert i regi av den ideelle organisasjonen Greenpeace, og skjer i forbindelse med prosjektet deres ”Save The Arctic”.

Grunnen til at Thompson er med er fordi hun ønsker å bidra til å skape oppmerksomhet rundt miljøproblematikken i de arktiske strøk, og da spesielt med fremtidige generasjoner i bakhodet.

- Min datter og hennes generasjon er i ferd med å arve den verdenen vi er ansvarlige for, og jeg vil være sikker på at vi lar Arktis i fred for oljeselskaper, og at Arktis forblir beskyttet for alltid. Jeg gjør denne reisen fordi jeg vil at Gaias generasjon skal kunne vokse opp i en anstendig og fornuftig verden. Faktisk, gjør jeg denne reisen for at hennes barn skal kunne vokse opp i det hele tatt, sier Emma Thompson i en pressemelding fra Greenpeace.

Urfolksbekjemper

Ekspedisjonen har som mål å adressere flere aspekter ved den sammensatte problematikken i de arktiske områdene. Et av disse er behandlingen av urfolkene som bor der, og det er derfor også urfolksforkjemperen Michelle Trush har blitt med på skipet.

– Vi har et ansvar som går over flere generasjoner for å stoppe denne uforsvarlige industrialiseringen av Arktis. Vi må forsvare rettighetene til urfolk som bor og lever i området, og rettighetene til alle mennesker hvis skjebne er knyttet til Arktis’ skjebne, sier Thrush til NRK.

Ifølge direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, kan det på generelt grunnlag hjelpe å ta med beslutningstakere på polare ekspedisjoner til Arktis.

Å få se et Arktis i endring med egne øyne, er mye mer nyttig enn å bli fortalt om det på et møterom. Det gir kunnskap og et sterkere fundament å stå på i sitt engasjement for Arktis, sier Winther til NRK.