Denne kafeen ga ut 3.200 poser med overskuddsmat: – Alternativet ville vært å kaste det

foto