Med håndsprit i bilen sørget Tor for en trygg bilkortesje

HÅNDSPRIT: Før Tor Christensen deltar i bilkortesjen må han dynke hendene i håndsprit. Hunden Sita passer på at han gjør det på rett måte. Foto: Håkon Steinmo