Pål og naboene har i 35 år kjempet for støyskjerming. Nå tar veivesenet grep.

foto