Må fortsette å ta sensitive elevsamtaler på gangen: – Akkurat nå har vi ingen løsning