Begge motorene på helikopteret stoppet – nå granskes den alvorlige hendelsen

foto