Kort oppsummert

  • SV-politiker Gunhild Johansen har foreslått at Vinmonopolet begrenser importen av vin fra israelske bosetninger.

  • Johansen argumenterer for at menneskerettighetsprinsipper og internasjonal lov må prioriteres over Vinmonopolet sin egen lovgivning.

  • Vinmonopolet har tidligere fjernet russiske merker fra butikken.

  • Vinmonopolets bedriftsforsamling fattet ikke noe endelig vedtak.

  • Vinmonopolet solgte sist år 3837 liter vin fra okkuperte israelske områder og 2036 liter fra Israel.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

SV-politikeren har stilt hva hun medgir er et ledende spørsmål til bedriftsforsamlingen i Vinmonopolet, der hun selv møter i dag:

«Vil Vinmonopolet ta initiativ for å begrense/avslutte importen av vin produsert av israelske bosetninger, som FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlige i henhold til folkeretten?»

Bedriftsforsamlingen kan komme med anbefalinger til styret, men diskusjonen torsdag munnet ikke ut i noe vedtak.

– Vi hadde en saklig og opplyst diskusjon. Det er ikke vanlig at bedriftsforsamlingen fatter vedtak som oppfattes som politiske, sier Gunhild Johansen til VG etter møtet.

Vinmonopolet viser i slike spørsmål til alkoholloven, der det heter at virksomheten ikke kan forskjellsbehandle leverandører på bakgrunn av nasjonalitet eller land.

– Polets ledelse besluttet etter invasjonen av Ukraina å fjerne russiske merker fra hyllene. Kan de bryte loven overfor Russland, kan de bryte loven i forhold til en stat som granskes for folkemord. Menneskerettigheter og folkeretten må stå over vinmonopolloven, sier Gunhild Johansen til VG.

Hun er tidligere varaordfører for SV i Tromsø og står bak organisasjonen Krafttak for Gaza, som har samlet inn millioner til et proteseverksted i Gaza.

– Hvis vi kjøper israelske varer, understøtter vi israelsk økonomi og gjør at landet kan fortsetter med disse grusomme krigshandlingene. Et sted må vi begynne for å få slutt på lidelsene folk påføres på grunn av krig, sier Johansen.

POLBUTIKK: Polet selger svært lite vin fra Israel og de okkuperte områdene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Utenriksdepartementet kunngjorde i juni i fjor at næringsmidler fra områder som er okkupert av Israel, skal merkes med hvor de kommer fra.

18 produkter

Israelskokkuperte områder omfatter Golan, Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Derfra kommer vin, olivenolje, frukt, grønnsaker og poteter.

Hvis produktene kommer fra en israelsk bosetting, skal det fremgå av merkingen.

Vinmonopolet solgte i fjor 3837 liter fra israelskokkuperte områder på Vestbredden og Golanhøydene og 2036 liter fra Israel.

Til sammenligning solgte polet i fjor 370.000 liter rødvin fra nabolandet Libanon.

I polhyllene står ni rødvin, tre hvitvin og seks brennevin fra Israel.

MERKET: Rødvinen er merket med Golanhøydene (israelsk bosetting) som opprinnelsessted. Foto: Vinmonopolet

Funksjonærklubben i Vinmonopolet mener at polbutikkene ikke bør selge vin fra Israel og okkuperte områder, skrev Vårt Land onsdag.

– I denne sammenheng er Vinmonopolet en ubetydelig aktør. Men vi kan ikke stilltiende godta den etniske rensingen vi er vitne til i Gaza, sier Helge Storvik til VG.

Han leder Handel og Kontor Vinmonopolet og representerer de ansatte i styret.

– En del av våre medlemmer opplever murring, fordi vi selger israelske viner, og har kontakt med kunder som uttrykker mishag, sier fagforeningslederen.

Utfordrer eieren

Han mener bedriftsledelsen bør utfordre eieren, ved å ta opp spørsmålet om boikott av israelske varer i styret. Polets eier er Helse- og omsorgsdepartementet.

– På åttitallet mener jeg at varer fra apartheidregimet Sør-Afrika og diktaturet Chile ikke fantes i hyllene våre. Jeg mener at eieren støttet boikotten.

Storvik bekrefter at polet selv trakk russiske varer ut fra hyllene som følge av krigen mot Ukraina. Og han husker publikums boikott av franske viner på 1990-tallet.

– Salget falt vanvittig, som følge av at Frankrike drev prøvesprengninger. Vi ansatte markerte med å bære T-skjorter med bilde av en atomsopp på brystet.

KLUBBLEDER: Helge Storvik i Handel og Kontor Vinmonopolet. Foto: Trond Solberg / VG

Marit Nybakk, som var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i mer enn 30 år, diskuterer Israel i Vinmonopolets bedriftsforsamling i dag.

– Styret bør vurdere å slutte å kjøpe israelske varer. Jeg kan ikke se nødvendigheten av at vi selger israelsk vin akkurat nå, sier Nybakk til VG.

Hun viser til at Vinmonopolet for et par år siden gikk hardt ut mot arbeidsvilkårene for dem som jobber i Sør-Afrika og i latinamerikanske land.

– Vi bør kunne være like politiske her. Boikott har en viktig symbolsk betydning, som reaksjon på israelernes krigføring og for å vise sympati med ofrene.

PROTEST: Sigrid Zurbuchen Heiberg holder appell under Gaza-demonstrasjonen foran Stortinget 4. november i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

– Forpliktet til å selge

Vin og brennevin fra Israel som er tilgjengelig i Norge, er påmeldt i bestillings- eller tilleggsutvalget fra Vinmonopolets grossister.

– Produktene fra Israel og israelskokkuperte områder er ikke noe Vinmonopolet selv aktivt har etterspurt, sier samfunnskontakt i Vinmonopolet Halvor Bing Lorentzen.

Han opplyser at polet gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å likebehandle alle produsenter og importører som ønsker å selge lovlige varer i Norge.

– Vinmonopolet foretar ikke egne utenrikspolitiske vurderinger, sier Lorentzen.

Han forklarer at polet kan fjerne produkter eller ta dem av listene, om myndighetene pålegger handelsrestriksjoner fra de aktuelle områdene eller regionene.

I dag er det ingen slike handelsbegrensninger for varer fra Israel.

Et flertall på Stortinget sa tirsdag nei til flere forslag om sanksjoner og boikott av Israel, som følge av krigen i Gaza.