Med dette som bevis mener firma at ordet «julefred» er deres – men Jardar står fast på å bruke ordet i sin juleturné