I 2014 skrev de en turistguide på to uker. Den ble utsolgt – nå skal guiden relanseres

PRIMUS MOTOR: Erlend Mogård-Larsen ser fram til relanseringa av turistguiden. Her fra lanseringa i 2014. Foto: Ronald Johansen