Sollund går til stillingen som regionsjef for Kreftforeningen i Nord-Norge.

Allerede som 18-åring ble han valgt inn i kommunestyret. De siste årene har han vært komitéleder for helse og omsorg og byråd for oppvekst, utdanning og idrett.

– Da jeg så at jobben var ledig så bestemte jeg meg for å søke. Det er en veldig viktig jobb, sier Sollund til iTromsø.

1. mars 2018 starter han i sin nye stilling som regionleder for Kreftforeningen i Nordland, Troms og Finnmark. Regionen skal ledes fra Tromsø der Sollund skal ha kontorsted.

Syv ansatte vil få en ny sjef – som ifølge seg selv gleder seg veldig til å starte i ny jobb.

– Jeg har hatt en utrolig fin tid i politikken, og jeg har vært veldig heldig med at jeg har kunnet holde på med det så lenge. Men nå er det bra at jeg kan få gjøre noe annet, sier han.

Det er ikke unaturlig at han tar overgang fra den politiske arenaen til Kreftforeningen.

– Det var faktisk kreft som fikk meg inn i politikken. Min søster fikk kreft – og da så jeg hvor fantastisk helsevesenet i Norge er – og det var noe jeg ønsket å jobbe for, forklarer Sollund.

Hatt tunge verv

Til tross for at han bare er 28 år, har Sollund i løpet av sin politiske karriere hatt en rekke tunge verv.

– Jeg tror at jeg kan bruke ting som jeg har lært i politikken i min nye jobb.

For tiden er han gruppeleder i Arbeiderpartiet, og leder av byutviklingskomiteen.

Han har også vært byråd for utdanning – og vært leder for helse- og omsorg. Spesielt det siste tror han at han vil ha stor nytte av i sin nye jobb.

– Det offentlige og de frivillige organisasjonene utfyller hverandre. Vi kan spille hverandre gode til det beste for pasientene, sier han.

Blir vanlig «menig» politiker

Sollund forlater sine betalte politiske verv i forbindelse med overgangen i mars, men han forlater ikke politikken.

Han vil fortsette som kommunestyrepolitiker, forteller han.

– Jeg har fortsatt et engasjement for Tromsø, påpeker 28-åringen.

Fokuset vil imidlertid være på å gjøre kreftbehandlingen i Norge så god som mulig – og å gi pasienter og pårørende en så god oppfølging som lar seg gjennomføre.

– På begynnelsen av 1900-talet døde alle som fikk kreft. På 70-tallet døde to tredeler, mens det i dag er en tredel som ikke overlever. Det viser at forskning og medisinske nyvinninger hjelper, sier han.

Glad generalsekretær

At Sollund nå overtar ledelsen av Kreftforeningen i Nord-Norge, er noe som gleder en annen «tromsøværing», nemlig generalsekretær Anne Lise Ryel.

– Jeg ser virkelig fram til at han tar fatt på jobben. Han har en spennende bakgrunn med erfaring fra organisasjonslivet, politikken og som leder, sier hun i en pressemelding.

Forstår valget

Ordfører Kristin Røymo sier at det er litt trist at Sollund forlater sine heltidsverv.

– Jeg forstår hans valg og er samtidig veldig glad for at vi fortsatt får glede av hans engasjement i kommunestyret, sier Røymo.