Alvins sau og to lam er redda ned fra fjellet

Sauebonde Alvin Berntsen er glad for å ha dyrene tilbake i fjøset, men sier at fordøyelsessystemet til sauene må settes i gang igjen med små porsjoner i begynnelsen. Foto: Alvin Berntsen