Svein Jemtland anker ikke drapsdommen til Høyesterett

foto