Arbeidsledigheten i fylket går ned – men det er store variasjoner