Byggesakssjefen avviser søknaden til Olavsvern Group

mer industriareal: Olavsvern Group har startet planprosessen for utvikling av eiendommene til industriformål. Området som skal få ny vei og større bakareal ligger lenger inn i fjorden, til høyre. Foto: Olavsvern Group