30. september 2017 rykker nødetatene ut til Dyrebeskyttelsens hus ved Prestvannet. Huset var overtent og de 13 kattene som oppholdt seg i huset var allerede døde.

– Jeg adopterte en katt fra Dyrebeskyttelsen dagen før det brant, så jeg føler at jeg redda iallfall én katt fra brannen, for­tel­ler Sara He­len Ha­sa­ni (14).

Hundelufting

Sara syntes det var veldig trist da hun hørte at Dyrebeskyttelsens hus brant ned, og særlig fordi så mange katter døde i brannen. Siden hun liker så godt å tegne så har hun bestemt seg for å forevige kattene.

– Jeg har tegna rundt halvparten av de kattene som døde den natta, men jeg skal tegne resten også. Katten jeg adopterte, Lillith, har jeg også tegna. Dyrebeskyttelsen har fått tegningen og hengt den opp på kjøkkenet, sier hun.

foto
DØDE I BRANNEN: X-Elent var én av 13 katter som døde i brannen da Dyrebeskyttelsens hus ved Prestvannet brant ned 30. september i fjor. Sara Helen Hasani har bestemt seg for å lage en tegning av alle de 13 kattene.

Dyrebeskyttelsen holder til på Håpet mens de venter på å bygge opp igjen der de var tidligere. For å bidra til at det nye bygget blir så godt som mulig for kattene, har Sara benytta valgfaget Elevbedrift til å starte en hundepassertjeneste.

– Vi er tre elever som jobber med dette. Vi kaller bedriften Nordlyshundene og alle pengene skal gå til Dyrebeskyttelsen, forteller hun.

foto
GIR BORT PENGER: Sara Helen Hasani skal gi tegningene av de avdøde kattene til Dyrebeskyttelsen når hun er ferdig med å tegne alle 13 kattene som døde i brannen.

Gir bort alle pengene

Sara går faste turer hver dag for én av kundene, en annenhver fredag og så tar hun oppdrag når de dukker opp.

– Hittil har jeg tjent 4.300 kroner på å lufte hunder, men jeg skal holde på til over sommerferien før jeg gir all fortjenesten til Dyrebeskyttelsen, sier hun.

Hun har gått 45 turer siden oppstarten og tar 40 kroner for en halvtime, 70 kroner for en time.

– Hvorfor vil du gi bort alle pengene du tjener?

– Fordi jeg er veldig glad i dyr og ønsker at det skal være et trygt sted for hjemløse katter.

– Stolt

Sara har As­per­ger og er ve­ge­ta­ria­ner, si­den hun er for glad i dyr til å spi­se dem. Saras mor, Siv Hei­di Nilsen, sy­nes det dat­te­ra gjør er vel­dig flott.

– Jeg er så stolt over hen­ne. Hun har all­tid vært glad i dyr og en­ga­sje­rer seg selv i det­te så da er det bare å føl­ge opp når hun tren­ger hjelp til noe, sier Nilsen.

– Tar hun ikke ut noe lønn til seg selv?

– Noen av de fas­te kun­de­ne pleier å si at hun skal be­hol­de litt selv også, men Sara vil ikke. Alt skal spa­res og gis til Dyre­be­skyt­tel­sen, sier Nilsen.

Vil bli ve­te­ri­nær

Når Sara blir eld­re vil hun jobbe med dyr, kan­skje som ve­te­ri­nær el­ler fors­ker. Hun går på 8. trinn ved Stor­el­va sko­le, men er ikke all­tid sammen med klas­sen sin.

– Det kan bli litt slit­somt å være sammen med så man­ge, men and­re gan­ger går det helt fint, sier hun.

foto
VALGFAG HUNDELUFTING: – Sara er veldig opptatt av dyr og med Elevbedrift som valgfag får hun lufta hunder hver fredag i skoletida. Hun lufter mine hunder også og jeg har tryglet om at hun skal ta noen av pengene hun tjener til seg selv, men hun nekter. Alt skal spares og gis til dyrebeskyttelsen, sier hjelpelærer Gry Robertsen. Foto: Frank Lande

En­hver be­drift har ut­gif­ter i til­legg til inn­tek­ter, og Sara for­tel­ler at hun har mot­tatt støt­te på 1.000 kro­ner, samt god­is til hun­de­ne fra Tromsø dy­re­bu­tikk.

– Jeg har gått til inn­kjøp av ei lang­li­ne slik at hun­de­ne kan løpe litt, og så har jeg kjøpt bæsje­po­ser.

– Hva sy­nes du om å plukke opp bæsj et­ter hun­de­ne, da?

– Jeg li­ker det ikke, men det må jo gjø­res.