– Det har blitt veldig dyrt, men vi er samtidig nødt til å få bygget Brensholmen skole, sier Arbeiderpartiets gruppeleder og finanspolitiske talsperson, Jarle Heitmann.

Ifølge ham er statusen på skolen slik at den er kåret til en av landets mest nedslitte skoler.

– Dagbladet kåret den til dette – og det kan vi ikke leve med, sier han.

Grunnen til at kostnadene for nyskolen er over 46 millioner kroner høyere enn først budsjettert, er flere, fortsetter han.

Undervurderte kostnadene

– Vi undervurderte nok kostnadene som vil påløpe – hovedsakelig fordi at det er blitt så dyrt å bygge i Tromsø, sier Heitmann.

Det er en byggeboom, og byggekostnadene er skyhøye.

– I tillegg kommer det relativt høye kostnader for det som kalles rigg og drift ettersom det er fem mil utenfor byen, påpeker Heitmann.

Kommunestyret var enstemmig i vedtaket om å utvide investeringsrammen, men Fremskrittspartiet vil at man skal se nøye på hvordan kvadratmeterprisen skal kunne holdes lavest mulig.

– Vi må se på hvordan så skyhøye kvadratmeterkostnader har kunnet oppstå – nesten 100.000 kroner, sier Tor Egil Sandnes fra Frp.

Blant landets verste

Sandnes fikk støtte fra et enstemmig kommunestyre til å gjøre dette.

– Om vi som kommune ikke arbeider for lavere kvadratmeterpriser, vil vi være med på å presse opp prisene til det hinsidige, sier Fremskrittspartiets Anni Skogman.

Brensholmen skole ble vedtatt opprustet allerede i 2012. I 2017 ble det gjennomført en anbudsrunde da det viste seg at de budsjetterte investeringsmidlene var langt fra tilstrekkelig.

I innstillingen til vedtak – som ble fremmet av administrasjonssjefen – ble det argumentert for å øke den kommunale låneramma for å kunne starte byggeprosjektet.

Ingen konsekvenser

Det vil bli fremmet en ny sak om det kommunale investeringsbudsjettet i mars.

Ifølge Jarle Heitmann vil utvidelsen av investeringsbudsjettet ikke få konsekvenser.

– Det er forhåpentlig ingen andre prosjekter som må stå tilbake for å få i gang prosjektet tidligere, sier Heitmann.

– Fattet på feil grunnlag

Høyres Rolleiv Lind mener at det opprinnelige investeringsvedtaket ble fattet på feil grunnlag.

– Det må vi bare innrømme. Tallgrunnlaget var ikke godt nok, og vi fattet et vedtak som ikke var godt nok utredet, sier han.

Lind viste til at det i det første investeringsvedtaket lå an til en kostnad på 120 millioner kroner.

– Når det nå blir over 180 millioner kroner blir det flaut, sier han.

– Litt flaut

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg var enig med Lind.

– Det er litt flaut at vi har lagt fram slike tall. Dog må det nevnes at vi jobber med nye rutiner for å få på plass bedre grunnlag for fremtidige prosjekter, og dette er vi kommet en godt stykke på vei med, sier hun.

foto
NØDVENDIG: Jarle Heitmann, gruppeleder i Arbeiderpartiet, sier at skolen på Brensholmen må bygges. – Den er kåret til en av Norges mest nedslitte skoler, og det kan vi ikke leve med, sier han. Foto: Christer Pedersen