Bistandsadvokat mener loven bør endres

ENDRING: Advokat Erik Ringberg mener man bør vurdere å endre loven, slik at det holder med såkalt simpelt flertall i skyldsspørsmålet i meddomsrett. Foto: Ronald Johansen