– Vi mener at fremgangsmåten med mange dispensasjoner, feilinformasjon og dårlig dialog med naboene er et overgrep fra Tromsø Idrettslag og Tromsø kommune.

Det skriver de syv naboene i Bjerkealleen i klagen. De vil få fotballhallen som nærmeste nabo på sørsiden av der de bor.

«Ekstremt ruvende»

Bakgrunn for naboenes reaksjoner er at kommunen i april innvilget TILs dispensasjonssøknad om overskridelse av byggegrense mot nord, etter først å ha fått avslag. Tidligere har TIL fått innvilget seks dispensasjoner, mens naboene mener det burde vært utarbeidet ny reguleringsplan i stedet.

– Det er viktig for et fremtidig naboskap og for trivselen i området at dette prosjektet løses på en skikkelig måte, heter det i klagen.

I klagen viser naboene til at TIL nå får tillatelse til å bygge nærmere tomtegrensen enn fire meter, til tross for at den planlagte fotballhallen blir «et stort og monumentalt bygg – ekstremt ruvende mot småhusbebyggelsen i Bjerkealleen».

– Dette mener vi ikke er akseptabelt og ber Tromsø kommune/Fylkesmannen om å oppheve vedtaket slik at TIL i det minste må forholde seg til firemeterskravet fra tomtegrensen.

Ikke noe nytt

Naboene krever også etablering av fortau og busslomme langs Strandveien før ny fotballhall blir bygd, og at avslaget om å benytte Bjerkealleen som adkomst til hallen opprettholdes.

Prosjektleder Frode Rinnan i Tromsø Idrettslag er ikke overrasket over naboklagene og hadde forventet det.

– At de klager på tomtegrensen er ikke spesielt relevant, men det får Fylkesmannen avgjøre. Det er ikke mye nytt i klagen, men det som er viktig for oss er at kommunen har to roller i denne saken, som den er flinkt til å skille; den ene er som bygningsmyndighet, den andre som eiendomsforvalter. Sistnevnte vil la oss bygge som vi har tenkt, sier Rinnan.

Dårlig tomteutnyttelse

I februar sto to av naboene fram i iTromsø og fortalte hvordan hallkonflikten mellom dem og TIL kunne løses, ved å snu hallen med langsiden parallelt med Bjerkealleen.

– Vi kan godt bygge hallen i den retning naboene ønsker, men vi har ikke tilgang til hele tomta. Vi må ta hensyn til eieren av tomta, som er kommunen. Som eiendomsforvalter mener de det vil gi dårligere utnyttelse av tomta, og at det faktisk blir verre for naboene med hensyn til skygge.