Nylig var en delegasjon med ni lærere og rektor fra Breivika Tromsø maritime skole og fagskolen i Arkhangelsk for å knytte kontakter med kolleger med tanke på fremtidig samarbeid. Mål er å få til en utveksling av både elever og lærere for gjensidig faglig og kulturell utvikling.

Fikk støtte

– Dette er et samarbeidsprosjekt innen maritim utdanning. Vi var der borte for å knytte kontakter og diskutere fremtidig samarbeid, sier prosjektleder og lærer Tore Arnesen på Breivika maritime videregående skole.

Tanken om å få til et grenseoverskridende undervisningssamarbeid har modnet over et par års tid. Skolen søkte Barentssekretariatet i Kirkenes om støtte til et samarbeidsprosjekt mellom de maritime utdanningene i Tromsø og Arkhangelsk.

– Vi fikk prosjektstøtte og kunne sette i gang. Da vi var i Arkhangelsk diskuterte vi et opplegg om hva vi kan tilby, og rektorene fra de to utdanningene møttes.

Lære av hverandre

I løpet av høsten skal elever og lærere reise over til Russland, mens neste vår er planen at russerne kommer hit.

– Ti elever og to lærere skal til Arkhangelsk i september/oktober. Vi inviterer elever og lærere fra Arkhangelsk å komme til Tromsø i april neste år. I Russland kalles elevene for kadetter, der går både elever og lærere i uniformer.

– Hva håper dere å få ut av samarbeidet?

– Vi ønsker både å knytte kontakter og se hvordan de jobber med utdanning av maritimt personell i Russland, sier Arnesen.

Språkmotivasjon

Simulatortrening er et konkret undervisningsopplegg de russiske og norske elevene skal samarbeide om.

– Russerne har simulatorer for sine farvann, og vi snakker om å lage en felles øvelse hvor flere simulatorer kjører sammen.

Språk står også sentralt i samarbeidet, og kommunikasjon mellom elever og lærer skal skje på engelsk.

– En elev fra Tromsø og en fra Arkhangelsk skal jobbe sammen, og de skal kommunisere på engelsk. Vi håper det vil motivere elevene til å lære seg engelsk. Engelsk er viktig å kunne innen maritim sektor, sier Tore Arnesen.