Nord-Troms tingrett har funnet mannen skyldig i en rekke seksuelle overgrep mot sin egen datter og en annen ung jente.

Oppreisning

Mannen er idømt åtte års fengsel.

Mannen er også dømt til å betale 350.000 kroner i oppreisning til datteren og 150.000 kroner til den andre fornærmede.

Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Nord-Troms tingrett.

Ikke forvaringsdom

Retten kom fram til at mannen ikke skal idømmes forvaring, slik aktor ba om under hovedforhandlingen i Nord-Troms tingrett.

Retten finner det slik at det ikke finnes holdepunkter for at domfelte har forgrepet seg mot personer som han ikke hadde omsorg for.

- Retten finner det lite sannsynlig at han i framtiden skal komme i en omsorgsposisjon igjen, og at det derfor ikke er sannsynlighetsovervekt for at han skal gjennomføre nye overgrep, heter det i dommen.

Derfor er vilkårene for forvaringsdom ikke til stede.

Konkluderte med pedofili

I retten konkluderte de medisinske sakkyndige med at mannen var pedofil, noe tiltalte selv avviste.

Etter arrestasjonen av mannen, fant etterforskerne nesten 1.300 bilder og 450 filmer av ulik lengde av datteren. Dette materialet ble en del av bevismaterialet mot mannen i 40-årene.

Tiltalte ble pågrepet etter at støttesenteret mot incest og overgrep, SMISO, hadde kontaktet politiet etter et skolebesøk.