Mens resten av mannskapet nyter julen hjemme må Helge og Hans feire julaften på fisketråleren

foto