«Søringkarantene» påfører arbeidere overtid og doble skift

foto