Hjemmetjenesten trenger p-plasser for å unngå bøter

foto
PARKERINGSBOT: Hjemmetjenesten får ofte parkeringsbot fordi de mangler lovlige parkeringsplasser når de er på besøk hos pleietrengende.