– En sterk vrangvilje fra skytterne

Foto: Ronald Johansen