Det er finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) som har håndtert saken i Tromsø kommune.

– Det er byggesakskontoret ved byutvikling som har sendt ut brevet. Det er hjemlet i plan- og bygningsloven at skytebaneanlegg skal være definert som reguleringsformål før slik etablering. Etter det vi oppfatter ble banene anlagt etter at denne lovbestemmelsen trådte i kraft. Jeg er helt enig i at det burde vært gjort noe for lenge siden med denne saken og det er derfor vi oppfatter det som på høy tid at man prøver å komme i bunns i realitetene.

Ny informasjon

– Skytterne etterspør en nøytral juridisk vurdering av saken?

– Det faktum at skytebanen og skyteaktiviteten ikke er lovlig er ny informasjon og danner grunnlaget for dette brevet. De kommunale etatene gjennomgikk dokumentasjon for å oversende kommuneadvokaten og kommuneadvokaten er kjent med denne informasjonen, så per dags dato er det ikke gitt noen eksplisitt bestilling til kommuneadvokaten om en slik gjennomgang.

I et brev til byggesakssjef Laila Falck har advokaten som bistår Tromsø jeger- og fiskeforening, Kristoffer Dons Brøndbo, bedt om en utsettelse på fristen for uttalelse til 11. juli.

– Byutvikling må behandle søknaden om utsettelse. Men vi har oppfordret dem til å komme med dokumentasjonen de sier de har som viser at de har rett til å skyte i Tromsdalen og vi forventer at de kommer med en respons.

– Sterk vrangvilje

– Skytterne reagerer på at du har omtalt dem som lite samarbeidsvillige fordi de fortsetter skytingen etter forhåndsvarselet.

– Det er jo ikke sånn at TJFF og Pistolklubben har vist en konsekvent velvilje heller. De har til de grader stått fast på retten til å være i Tromsdalen, som kanskje kan vise seg å ikke være rett likevel. De er godt kjent med prosessene som pågår og jeg oppfatter det som en ganske sterk vrangvilje fra skytterne når de i den fasen hvor vi jobber med ei avklaring ikke er villig til å ha opphold i skytingen.

– TJFF og Pistolklubben sier de gjerne vil flytte fra Tromsdalen, men at en flytting av skytebanen har stoppet opp i politisk behandling?

– Utbyggingstjenesten har brukt flere millioner kroner på å lage et forslag til reguleringsplan for utvidelse av anlegget i Kjoselvdalen, så kommunen har absolutt jobbet for en løsning. Reguleringsplanen skal behandles i byutvikling før den blir lagt fram til politisk behandling, og det vil skje først tidlig i høst.

Olsen sier det ikke er fastsatt en dato i byrådet for behandling av stans av skytingen.

– Nå har de søkt om utsatt frist og ut ifra eventuelle merknader som kommer vi må vurdere om vi må vedta stenging eller la dem fortsette å skyte. Men hvis det er slik at de mener at for hver dag de skyter så får de en større rett til å skyte, så tar de fullstendig feil etter min mening.