Sparebanken Nord-Norge leverer et årsresultat for 2014 på over 1,3 milliarder kroner før skatt.

Det melder de i en pressemelding torsdag morgen.

Årsresultatet for 2013 var på 1,18 milliarder før skatt og for 2012 på 767 millioner før skatt.

Tapsavsetning

"SpareBank 1 Nord-Norge solgte i mars 2014 sin eierandel i betalingsløsningsselskapet Nets. Dette salget har, sammen med et sterkt resultat i SpareBank 1 Gruppen, bidratt positivt. Samtidig har avsetninger for mulige tap på konsernets virksomhet i Russland negativ innvirkning på årsresultatet.", står det videre å lese.

I slutten av januar meldte Sparebanken Nord-Norge at de som følge av krisen i russisk økonomi (Sparebanken Nord-Norge er involvert i bankvirksomhet i Russland gjennom Tavrichesky Bank (TB) og North-West 1 Alliance Bank (NW1)) gjorde en tapsavsetning for sin eksponering mot Russland på 300 millioner kroner i regnskapet for 2014.

- Solid

- 2014 har vært et meget godt år for Sparebanken Nord-Norge. Årsresultatet er over konsernets lønnsomhetsmål og skyldes solid bankdrift og god vekst i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge i pressemeldingen.

Sparebanken Nord-Norge leverer i 2014 en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 prosent, mot 13,0 prosent på samme tid i fjor.