Sonja Bruvold, Ellbjørg Hauan og Asrunn Pedersen har alle jobbet i den lokale dagligvarehandelen i mange, mange år. De er usikre på hvordan den praktiske delen skulle løses med mottak av flyktninger, men er positive til flere innbyggere.

– Vi merker på omsetningen at bygda er blitt mindre de siste årene. Når lokalbefolkningen også handler mer og mer i Tromsø blir det vanskelig å drive butikk. Derfor ville jo en økning i folketallet være en gledelig nyhet, forteller Bruvold, som har jobbet 27 år i butikken.

Roar Winther beskriver butikken som en del av byens hjerte, ettersom den er essensiell for at ting skal gå rundt.

– Her har vi bensinstasjon, flytebrygge for båt, tipping, post og alt vi trenger av dagligvarer.

foto
BYGDAS HJERTE: Roar Winther beskriver Joker-butikken som essensiell for at Sjursnes skal overleve. Foto: Lars Marius Matre