Olaf (8) ber Totalrenovering: – Ikke ødelegg skogen vår

AKSJONERER: Olaf (8) og Petra (4 og et halvt) håper de kan få beholde den lille skogen sin ved Brinkveien på toppen av Tromsøya. Foto: Daniel Lilleeng