Vant mot utbygger etter 10 år

SAKSØKERNE: Eierseksjonssameiet Tomasjordnes, her representert med styret, krever erstatning for feil og mangler i fellesarealene på Pir 2 på Tomasjordnes. Fra høyre: Advokat Bjørn Arne Jakobsen, styreleder Gunhild Johansen, Edna Therese Olsen, Martin Mikal Nilsen, Mona Hennie Olaisen og Mai-Britt Hansen. Bildet er fra tingretten i 2014. Foto: Trond Haakensen