Etter andre inntak er klart, har de videregående skolene i Troms tatt inn totalt 6.000 elever. Av disse 6.000 har 5.918 ungdomsrett, hvorav 5.659 er ungdomsrettssøkere fra Troms og resterende 259 er gjesteelever fra andre fylker. Inntaket inkluderer også søkere med voksenrett og fullføringsrett.

381 av søkerne har fått nye tilbud under andre inntak. Det melder Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Mange har kommet inn på første ønske

Blant de 6.000 som har blitt tilbudt skoleplass, har hele 93 prosent kommet inn på sitt første ønske. Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), opplever dette som svært gledelig.

– Hele justeringssaken i mai handlet om å justere seg inn i forhold til hva som er populært blant ungdommen. Resultatet på 93 prosent sier jo noe om at vi i år har vært veldig flinke i dimensjonering av tilbudene, sier Sollied i en kommentar til iTromsø.

Ventelister

Det står flest igjen på venteliste med ungdomsrett på følgende tilbud for videregående skoles første trinn i Troms (disse tallene inkluderer gjestesøkere):

Region Sør:

Vg1 elektrofag: 8 stk.

Vg1 helse og oppvekst: 9 stk.

Region Midt:

Vg1 idrett: 8 stk.

Vg1 studiespesialisering: 10 stk.

Vg1 teknikk og industriell produksjon: 9 stk. Region Nord:

Vg1 elektrofag: 5 stk.

Region Tromsø:

Vg1 studiespesialisering: 56 stk.

Vg1 helse og oppvekstfag: 11 stk.

Vg1 elektrofag: 7 stk.

På videregående skoles andre- og tredjetrinn i Troms har følgende utdanningsprogram flest igjen på venteliste:

Region Sør: Vg2 kjøretøy og Vg2 elektrofag

Region Midt: Ambulansefag, akvakultur, el-energi og påbygning til generell studiekompetanse

Region Nord: Akvakultur Region Tromsø: Vg2 dataelektronikk, kulde- og varmepumpeteknikk og helseservicefag

Svarfrist

Kommunikasjonssjef i Troms fylkeskommune, Knut Are Mortensen, informerer om svarfrist 29. juli for søkere som nå har fått tilbud om skoleplass eller ventelisteplass. Skolestart er 20. august.