Vil ha innspill om trafikkplaner på Langnes

foto
VEISATSING: Tiltakspakke Langnes skal gi bedre løsning for buss, sykkel og gange. Foto: illustrasjon