Fylkesråden beklager VGS-forvirringen: – Vi fikk ingen kritikk da vi gjorde det i mars

foto