UiT-forsker bekymret for at stillesitting under koronakrisen kan bli et folkehelseproblem

foto